Personeelstekort in de zorg: het actieplan van het kabinet

Het kabinet kwam in maart 2018 met een actieplan om het personeelstekort in de zorg flink terug te dringen. Er dreigt namelijk een groot tekort de aankomende jaren in de sector zorg en welzijn. Het kabinet spreekt over ongeveer 100 duizend tot 125 duizend personeelstekorten in het jaar 2022. Als er dus niets wordt gedaan, komt de kwaliteit en continuïteit van de zorg in groot gevaar. De vraag is natuurlijk of het actieplan wel genoeg actie heeft. Wat staat er concreet in en wat heeft de ggz aan dit actieplan?

Studenten aan je ggz-instelling binden: vergoed het collegegeld!

Wat kun je doen om meer zorgpersoneel te laten werken in de geestelijke gezondheidszorg? Voor veel instellingen is het maar lastig om hier een goed antwoord op te geven. Vaak wordt het gebruik van social media genoemd of het gebruik van een verbeterde eigen werkenbij website. Soms komen instellingen met nieuwe ideeën om meer personeel aan te trekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om meer te werken met financiële incentives. Heb je wel eens gedacht aan het vergoeden van collegegeld van (top)studenten?

GZ-psycholoog werven naar de GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn veel psychologen nodig. Niet zomaar ''een'' psycholoog, maar veelal het liefst GZ-psychologen of klinisch psychologen met enkele jaren ervaring. Waarom nou juist dit type psycholoog is eigenlijk heel simpel; ze zijn expert in hun vak en kunnen bepaalde handelingen uitvoeren die basispsychologen of ander soort psychologen niet mogen doen. Een registratie is vaak een vereiste om bepaalde handelingen te mogen uitvoeren. Zonder een bepaalde aantekening of registratie kan de psycholoog niet overal even goed ingezet worden. In de geestelijke gezondheidszorg is een groot tekort aan GZ-psychologen. Hoe kun je deze zorgprofessionals werven naar jouw ggz-instelling?

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl