Wel of geen aanbrengpremie in de GGZ?

Vind jij dat een aanbrengpremie wél of juist niet een goede manier is om personeel te werven naar je eigen instelling? Een aanbrengpremie is een speciale premie voor mensen die kandidaten kunnen aandragen naar de instelling. Het is dus een beloning voor het attenderen van een vacature bij je eigen instelling. Er zijn ggz-instellingen die aanbrengpremie's alleen reserveren voor interne kandidaten, dus alleen voor eigen medewerkers. Vaak gaat het dan om een kleine beloning.

Wel of geen aanbrengpremie? 

Met een speciale premie proberen ggz-instellingen meer mensen te trekken. Het doel is uiteraard het vullen van de vacatures, de juiste kandidaten vinden op de juiste plek op het juiste moment. Eigen medewerkers inzetten lijkt een goede zet. Vaak werken vrienden, familie of kennissen van personeelsleden óók in de zorg, waardoor de kans groters is om een goede fit te vinden tussen vacature en kandidaat uit eigen kring. 

Aanbrengpremie voor kandidaten buiten de instelling

Er bestaan in Nederland een aantal ggz-instellingen die speciale premies reserveren voor mensen die zelf niet voor de instelling werken, maar toch kandidaten aandragen. Denk bijvoorbeeld aan GGZ Friesland die iedereen een premie verstrekt als er een kandidaat in dienst treedt. Het gaat in dit geval wel om de topfuncties binnen de geestelijke gezondheidszorg, dus met name om psychiaters en bepaalde psychologen.

Betaal jij het collegegeld van topstudenten?

Gaat het alleen maar om geld in de GGZ?

Geld, marketing en GGZ is voor veel mensen maar een vreemde combinatie. Toch is het juist nu extreem belangrijk om te investeren in verschillende marketingsactiviteiten en is het extra belangrijk om te onderzoeken wet wel én wat juist niet werkt om personeel te werven. Daarnaast speelt natuurlijk ook mee hoe je je als instelling in de markt wilt positioneren. Zoek je per direct meerdere medewerkers? Denk dan na over een speciale aanbrengpremie.

Financiële prikkels? Een aantal ideeën!

Wil jij als recruiter of hr-specialist ook meer doen met financiële prikkels, maar weet je niet zo goed wat je precies moet doen? Hier een aantal ideeën die jij kunt voorstellen:

  • Zorg voor een ''blijfpremie'' waarbij medewerkers een bedrag krijgen als ze minimaal een jaar in dienst blijven
  • Betaal het collegegeld van topstudenten. Laat gemotiveerde studenten kiezen voor jouw eigen instelling door alvast iets te geven.
  • Kies voor een aanstellingspremie. Denk bijvoorbeeld aan een bepaald bedrag bij indiensttreding. Dit kan een psychiater over de streep trekken.
  • Bied een vast arbeidscontract aan. Stop met het geven van tijdelijke contracten!

Uiteraard zijn er nog veel meer ideeën en mogelijkheden. Of je hier direct veel kandidaten mee gaat trekken is nog maar de vraag, maar zoals je wellicht zelf al weet moet je eerst iets proberen om te weten óf het überhaupt werkt.

Recruitmentmarketing

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl