Hoe behoud je personeel in de ggz?

Reden om van baan te wisselen

Personeel heeft steeds meer en eerder de neiging om van baan te wisselen. Dit is niet alleen weggelegd voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook in andere sectoren komt het steeds vaker voor dat men is geneigd om bij de buren te kijken, ook na een zeer korte tijd in dienst te zijn geweest. Het is niet meer zo vanzelfsprekend om jaren voor één werkgever te blijven werken. Er zijn een aantal redenen te noemen waarom dit zo is. De vraag is natuurlijk hoe je als ggz-instelling personeel kunt behouden voor een langere tijd.

Waarom wisselt personeel snel van baan?

Nieuwe werknemers hebben de neiging om snel weer van baan te wisselen. Er zijn een aantal redenen te noemen waarom ze dit doen. Reden nummer één ligt bij het salaris van de baan. Vaak is het gras groener bij de buren, zeker wanneer de werknemer met vrienden en familie over het salaris spreekt en dus weet wat een ander verdient. Omdat personeel in de ggz vaak is ingeschaald in een bepaalde salarisschaal, is het zeer moeilijk om snel meer geld te verdienen, immers ga je als werknemer elk jaar maar één trede omhoog. Het snelle geld verdienen is hier dus niet bij. Daarnaast is het vaak veel beter verdienen in andere sectoren, daar waar bonussen veel vaker voorkomen en het startsalaris een stuk hoger ligt. Een tweede reden ligt bij het aard van het werk en de werksfeer. In de geestelijke gezondheidszorg werken veel ouderen. Een jonge werknemer kan snel het gevoel krijgen dat de afdeling niet helemaal is wat hij/zij voor ogen had.

De volgende reden zijn te noemen:

  • Het salaris is te laag in vergelijking met het salaris van vrienden en familie die in andere sectoren werken.
  • De werknemer zit in een te lage trede van zijn schaal.
  • Concurrerende ggz-instellingen bieden een hoger startsalaris.
  • Op de afdeling werken veel ouderen. Jonge werknemers missen aansluiting.
  • De workload is te hoog in relatie tot beloning.
  • De werknemer krijgt onvoldoende beargumenteerde feedback van zijn/haar leidinggevende.
  • De focus van het werk ligt teveel op het werk zelf en niet op sfeer en werkbeleving.

Wat kun je doen om personeel te behouden?

Allereerst is het belangrijk om als werkgever te beseffen dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, de werknemer het voor het zeggen heeft. Dit betekent dat het slaris hoger mag zijn. Een werknemer wil graag goed beloond worden, maar zoals we weten is de hoogte van het salaris niet doorslaggevend en vinden werknemers altijd dat ze te weinig verdienen. Het salaris moet eerlijk zijn. Dit betekent dat een collega niet veel meer of minder mag verdienen dan een andere collega, zeker niet als er wordt gewerkt met salarisschalen. Men kan al snel het gevoel krijgen om onderbetaald te worden. Daarnaast is het zeer belangrijk om te investeren in werksfeer en feedback. Een werknemer wil het gevoel krijgen om ''part of the family'' te zijn. Inclusiviteit is dus zeer belangrijk. Gebeurt dit niet? Dan is de kans groot dat de werknemer er binnen één jaar weer vandoor is, vaak naar een concurrerende instelling die meer investeert in het aantrekken en behoud van personeel.

Recruitmentmarketing

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl