Recruiter, waar leg jij de focus: psychologen of psychiaters?

Zijn beide zorgprofessionals even belangrijk in jouw organisatie of focus je de recruitmentactiviteiten meer op de ene groep dan op de andere? Zo ja, welke groep krijgt in jouw organisatie dan meer aandacht? Schaarste dwingt ons natuurlijk om creatiever te worden en wellicht ook om de ene groep boven de andere te plaatsen.

Tekorten aan psychiaters in Nederland

Is er eigenlijk wel écht een tekort aan psychiaters in Nederland? Volgens mij is het meer een allocatie probleem waarbij psychiaters met name willen werken in organisaties / instellingen waar volgens hen het échte werk gebeurt. Dit zijn veelal de ggz instellingen die met name opereren in de Randstad. We zien dit deels ook terug in de cijfers waarbij duidelijk naar voren komt dat ggz instellingen in de randprovincies het extra moeilijk hebben om psychiaters te vinden. Denk bijvoorbeeld aan ggz instelling Emergis in Zeeland die met enorme tekorten kampt. Ook GGZ Friesland (in Friesland…) en stichting Dimence, onderdeel van Dimence Groep in Overijssel kent tekorten waardoor de zorgdruk toeneemt bij bestaande psychiaters én natuurlijk de wachtlijsten voor patiënten steeds langer wordt. GGZ instellingen in de provincies Utrecht, Noord-Holland (rondom Amsterdam) en Zuid-Holland ondervinden dit soort personeelsproblematiek minder. Dit neemt natuurlijk niet weg dat recruiters ook daar hard aan de bak moeten om de juiste mensen aan te trekken.

Pagina 6 van 6

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl