Recruiter, waar leg jij de focus: psychologen of psychiaters?

Zijn beide zorgprofessionals even belangrijk in jouw organisatie of focus je de recruitmentactiviteiten meer op de ene groep dan op de andere? Zo ja, welke groep krijgt in jouw organisatie dan meer aandacht? Schaarste dwingt ons natuurlijk om creatiever te worden en wellicht ook om de ene groep boven de andere te plaatsen.

Tekorten aan psychiaters in Nederland

Is er eigenlijk wel écht een tekort aan psychiaters in Nederland? Volgens mij is het meer een allocatie probleem waarbij psychiaters met name willen werken in organisaties / instellingen waar volgens hen het échte werk gebeurt. Dit zijn veelal de ggz instellingen die met name opereren in de Randstad. We zien dit deels ook terug in de cijfers waarbij duidelijk naar voren komt dat ggz instellingen in de randprovincies het extra moeilijk hebben om psychiaters te vinden. Denk bijvoorbeeld aan ggz instelling Emergis in Zeeland die met enorme tekorten kampt. Ook GGZ Friesland (in Friesland…) en stichting Dimence, onderdeel van Dimence Groep in Overijssel kent tekorten waardoor de zorgdruk toeneemt bij bestaande psychiaters én natuurlijk de wachtlijsten voor patiënten steeds langer wordt. GGZ instellingen in de provincies Utrecht, Noord-Holland (rondom Amsterdam) en Zuid-Holland ondervinden dit soort personeelsproblematiek minder. Dit neemt natuurlijk niet weg dat recruiters ook daar hard aan de bak moeten om de juiste mensen aan te trekken.

Groeiend tekort aan psychologen

Naast psychiaters zijn psychologen ook hard nodig binnen de ggz. Natuurlijk moet hier gelijk wel een kanttekening bij geplaatst worden. GGZ instellingen zoeken met name naar BIG geregistreerde psychologen, niet naar psychologen zonder BIG registratie. Een basispsycholoog heeft het daarom een stuk moeilijker dan een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog met BIG registratie. De laatste twee groepen zijn voor veel recruiters de afgelopen jaren extra interessant geworden. Ten eerste omdat er wederom een gevoel van schaarste heerst waarbij vacatures lang vacant blijven, met name vacatures voor GZ-psychologen. Daarnaast is er een groeiend aantal vacatures voor die twee groepen te constateren. Er zijn dus meer psychologen nodig, denk bijvoorbeeld aan de groei van de basis ggz waarbij steeds meer GZ-psychologen nodig zijn die als regiebehandelaar kunnen fungeren.

Ben jij als recruiter meer bezig met het werven van psychiaters of psychologen óf combineer je beide professionals in één recruitmentcampagne? Wellicht heb je meerdere campagnes naast elkaar lopen? Wat werkt en wat werkt binnen jouw instelling niet?

Recruitmentmarketing

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl