Hoe groot zijn de personeelstekorten in de ggz?

Tekorten aan personeel in de geestelijke gezondheidszorg

Veel ggz-instellingen ervaren een tekort aan personeel. Vacatures worden moeilijk ingevuld, soms blijft een vacature langer dan een jaar vacant. De tekorten in de ggz lopen steeds verder op. Er zijn verschillende redenen te noemen waarom de tekorten zo hoog zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig opleidingsplaatsen, is er sprake van vergrijzing en kiest personeel steeds vaker voor een baan buiten de ggz. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de hoge regeldruk, administratieve lasten, aard van het werk en de hoogte van het salaris. De vraag is natuurlijk om hoeveel het precies gaat. Hoe groot zijn de tekorten in de ggz?

Psychiater tekort in Nederland

In Nederland is er sprake van een tekort aan psychiaters. Niet alleen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is er sprake van een tekort aan psychiaters. Ook bij ziekenhuizen en verslvaingscentra zijn er te weinig psychiaters in dienst. In de nabije toekomst kan het tekort aan psychiaters oplopen, tenzij er adequate acties op het gebied van recruitmentmarketing, arbeidsmarktcommunicatie en werving & selectie wordt ondernomen. Wat moet je doen om het tekort aan psychiaters in Nederland te doen stoppen en welke acties worden al uitgevoerd om meer psychiaters in de geestelijke gezondheidszorg te laten instromen?

Psychiaters werven naar de zorg

Hoe moet je psychiaters werven naar de zorg? Een vraag voor veel instellingen die psychiaters nodig hebben om goede zorg te kunnen blijven leveren. Psychiaters zijn in veel zorginstellingen nodig omdat ze regiebehandelaar zijn en dus veel verantwoordelijkheden hebben. Een psychiater kan bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg behandelingen uitvoeren, maar kan ook nieuw personeel begeleiden. Een psychiater is dus van veel waarde binnen instellingen.

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl