Psychiaters werven naar de zorg

Hoe moet je psychiaters werven naar de zorg? Een vraag voor veel instellingen die psychiaters nodig hebben om goede zorg te kunnen blijven leveren. Psychiaters zijn in veel zorginstellingen nodig omdat ze regiebehandelaar zijn en dus veel verantwoordelijkheden hebben. Een psychiater kan bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg behandelingen uitvoeren, maar kan ook nieuw personeel begeleiden. Een psychiater is dus van veel waarde binnen instellingen.

Tekorten aan psychiaters in de ggz

Psychiaters zijn niet alleen nodig in de geestelijke gezondheidszorg. Ook buiten de ggz zijn veel psychiaters nodig. Denk bijvoorbeeld aan de verslavingszorg en in ziekenhuizen. In Nederland is een groot tekort aan psychiaters in met name de gebieden buiten de grote steden. Te weinig psychiaters betekent vaak dat de werkdruk bij personeel toeneemt en dat wachtlijsten voor patiënten toenemen.

Word een aantrekkelijke werkgever

Om psychiaters te werven naar de zorg moet je als werkgever een aantrekkelijke werkgever worden. Niet een werkgever met de mentaliteit dat personeel vanzelf wel komt of een werkgever die eigenlijk niet goed weet wat het dna van de instelling is. Een werkgever moet trots zijn op werknemers en moet een helder verhaal hebben. Niet een dertien uit een dozijn verhaal, maar een verhaal waar zorgprofessionals trots op kunnen zijn.

Arbeidsmarktcommunicatie en employer branding in de zorg

Te weinig zorgpersoneel? Vacatures blijven lang vacant? Investeer dan juist in employer branding en een verbetering aan arbeidsmarktcommunicatie. Bij de meeste instellingen zijn het de mensen van communicatie en HR die zich bezighouden met vraagstukken rondom het aantrekken van nieuw personeel.

Tips voor het aantrekken van psychiaters

Weet je niet goed hoe je psychiaters moet werven? Hier een aantal ideeën.

  • Psychiaters een hoger salaris aanbieden dan het standaard salaris uit de cao AMS.
  • Psychiaters ondersteuning aanbieden (administratieve ondersteuning).
  • Het werk van psychiaters dynamischer maken.
  • Psychiaters meer mandaat geven.
  • Extra's aanbieden, bijvoorbeeld een lease auto of extra reiskostenvergoeding.
  • Werk voor de partner regelen: psychiaters komen vaak niet alleen.
  • Meer geld vrijmaken voor opleidingen en onderzoek.
  • Psychiaters expert maken in een bepaald onderzoeksgebied.
  • Psychiaters werven uit het buitenland.

Hoe werf jij psychiaters?

Werving en Selectie

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl