Psychiater tekort in Nederland

In Nederland is er sprake van een tekort aan psychiaters. Niet alleen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is er sprake van een tekort aan psychiaters. Ook bij ziekenhuizen en verslvaingscentra zijn er te weinig psychiaters in dienst. In de nabije toekomst kan het tekort aan psychiaters oplopen, tenzij er adequate acties op het gebied van recruitmentmarketing, arbeidsmarktcommunicatie en werving & selectie wordt ondernomen. Wat moet je doen om het tekort aan psychiaters in Nederland te doen stoppen en welke acties worden al uitgevoerd om meer psychiaters in de geestelijke gezondheidszorg te laten instromen?

Tekort aan psychiaters in Nederland

De sector zorg en welzijn is in Nederland de grootste werksector. Dit betekent dat de meeste mensen in deze sector werken. Toch is dat niet genoeg om voldoende zorg te kunnen blijven leveren. In de toekomst moeten er veel meer nieuwe werknemers bijkomen om aan de groeiende zorgvraag te biljven voldoen. Goede zorg is in Nederland ook écht goede zorg. Dit betekent dat er een hoge standaard geldt met voldoende psychiaters, psychologen en verpleegkundigen en korte wachtlijsten voor patiënten. In de toekomst kan dat wel eens gaan veranderen.

Psychiaters zijn in Nederland zeer schaars

Zorgpersoneel is van groot belang

In Nederland is de psychiatrie zeer hoog aangeschreven. Er wordt in ons land toponderzoek uitgevoerd en de psychiatrische zorg is daarom ook één van de beste in de wereld. Toch zijn er niet genoeg psychiaters om aan de vraag te voldoen. Met name de randgebieden van Nederland kampen met een groot tekort. Denk dan bijvoorbeeld aan de provinices Friesland, Groningen, Overijssel, Limburg en Zeeland. In deze provincies staan ggz-instellingen voor een grote uitdaging om nu en in de toekomst voldoende psychiaters te behouden.

Waarom zijn psychiaters zo belangrijk?

Een psychiater werkt veelal in de specialistische ggz. Dit beteketn dat ze zeer ingewikkelde psychische problematiek bij mensen kunnen en mogen behandelen. Het ''mogen'' behandelen heeft ook te maken met de vergoeding die zorgverzekeraars stellen aan bepaalde type behandelingen. Zo kunnen zorgverzekeraars eisen stellen waar de ggz-instelilng aan moet voldoen om de vergoeding te krijgen voor de zorg die wordt geleverd. Een zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld vinden dat een bepaald type behandeling alleen wordt vergoed als het door een psychiater wordt gegeven én dat het binnen een x aantal sessies wordt uitgevoerd. In dit verhaal zijn psychiaters daarom waardevol voor ggz-instellingen in Nederland.

Waarom worden er niet meer psychiaters opgeleid?

Psychiaters worden door ggz-instellingen zelf opgeleid. Elke ggz-instelling heeft maar een beperkt aantal plekken die gesubsidieerd worden door de overheid. Deze plekken worden dus vergoed door de Nederlandse staat. Extra plekken die de instelling wil aanbieden worden niet vergoed. Dit betekent dat de instelling ze zelf moet bekostigen. Hoe groter de ggz-instelling is, hoe meer plekken er worden gesubsidieerd door de overheid.

Uitstroom

Afgestudeerde psychiaters mogen zelf weten waar ze hun werkend leven willen uitvoeren. Dit betekent dus niet automatisch dat een psychiater in opleiding bij de ggz-instelling blijft werken waar hij is opgeleid. Een psychiater kan dus in Limburg zijn opgeleid, maar bij een ggz-instelling in Amsterdam werken.

Werving en Selectie

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl