Loonsverhoging van 4% voor de VVT, volgt de GGZ?

Goed nieuws voor iedereen die in de CAO VVT zit, de lonen gaan namelijk met 4% omhoog. Vanaf 1 oktober 2018 stijgen de lonen. De vraag is natuurlijk hoe het nu moet met medewerkers werkzaam in de CAO GGZ, want die lonen raken nu opeens achter, of toch niet?!

Loonsverhoging voor personeel in de vvt

Verpleegkundigen en verzorgenden uit de vvt krijgen een mooie loonsverhoging via de nieuwe cao die op 1 april 2018 van kracht is. De cao heeft een looptijd van 15 maanden en heeft als meest opvallende verandering ten opzichte van de voorganger een loonsverhoging van niet minder dan 4% in petto. Daarnaast zit er ook een loonsverhoging in voor bijvoorbeeld stagaires (16%) en leerlingen (10%). Goed nieuws dus voor medewerkers uit de vvt!

Waarom stijgen de lonen in de cao ggz niet zo snel?

Als we kijken naar de cao ggz, dan zien we dat de lonen een stuk minder snel stijgen. Hoe kan dat is de vraag en is het eerlijk ten opzichte van de collega's uit de cao ggz? Veel ggz-instellingen hebben naast een ggz tak ook een vvt tak, een tak waar meestal ouderenzorg wordt aangeboden. Dit betekent dat medewerkers in één van de twee cao's kunnen zitten, in de cao ggz óf in de cao vvt. Nu de salarissen in de vvt gaan veranderen, lijkt het, wanneer met de keuze heeft, minder interessant om te kiezen voor het werk in de ggz.

Werken in de cao ggz is nu minder aantrekkelijk?

Is werken onder de cao ggz nu minder aantrekkelijk geworden? Als we kijken naar salarissen, dan is dat eigenlijk niet te zeggen. De lonen tussen de twee cao's lijken door de loonstijging juist dichter bijelkaar te liggen. Of je nou een GZ-psycholoog bent in de ouderenzorg - cao vvt -  of de geestelijke gezondheidszorg - cao ggz -, qua salaris maakt het bijna tot niets uit.

Werving en Selectie

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl