HR-adviseur, weet jij genoeg over recruitment in de GGZ?

Recruitment is een vak apart. In de geestelijke gzondheidszorg wordt het steeds benauwder wat betreft het invullen van de vacatures. Om nu, maar ook zeker in de toekomst ''vacature proof'' te blijven zijn ggz-instellingen haastig op zoek naar recruiters. Een recruiter heeft als voornaamste taak het vinden van personeel voor de openstaande vacatures. Een recruiter zoekt dus een kandidaat. Dit kan op verschillende manieren, soms gaat een recruiter actief mensen benaderen, maar veel vaker is een recruiter bezig met strategische personeelsplanning. Wat is de rol van de hr-adviseur in recruitmentwereld?

De hr-adviseur en de recruiter

Recruiters en hr-adviseurs lijken veel op elkaar, althans, dan lijkt voor de buitenwereld vaak zo. Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen beide professionals. Een hr-adviseur is (vaak) met heel andere zaken bezig dan een recruiter. HR-adviseurs zitten vaak bij gesprekken met kandidaten en zijn bijvoorbeeld veel bezig met vraagstukken rond verlof en verzuim. Daarnaast is een hr-adviseur ook vaak bezig met het adviseren van leidinggevenden en ondersteunt de hr-adviseur in verschillende taken rondom het proces van personeel en arbeid. Een recruiter treedt meer op de voorgrond en kan worden gezien als het beginpunt.

Functiebeschrijving

Wist je dat recruiters vaak een beetje alleen zijn in een ggz-instelling? Dit heeft te maken met de aard van de functie. Veel instellingen hebben namelijk maar één recruiter in dienst, de corporate recruiter. Deze recruiters werven veelal voor de hele instelling, dus ook alle onderdelen die bij corporate horen. Als een instelling uit meerdere onderdelen bestaat, dan zijn er bijna altijd ook meerdere hr-adviseurs. Een recruiter is dus generiek bezig, hij/zij neemt de hele instelling als één geheel en werft niet specifiek voor één onderdeel. Een recruiter is daarom vaak ook een verbinder en een bruggenbouwer. Een hr-adviseur is veelal aan het werk voor één onderdeel binnen de instelling. De functiebeschrijving van een recruiter is in veel gevallen overeenkomstig met die van de hr-adviseur. Dit heeft deels te maken doordat er vaak maar één recruiter is en daardoor de noodzaak niet wordt gelegd bij het schrijven van een aparte functiebeschrijving. Daarnaast is de functie van een recruiter nieuw, waardoor er vaak wat onduidelijkheid is over wat en wie de functiebeschrijving zou moeten opstellen.

Samenwerking op de werkvloer

Hoe is de samenwerking op de werkvloer tussen recruiters en hr-adviseurs? Een recruiter moet zoveel mogelijk input krijgen van hr-adviseurs. Wat speelt er? Is er een forecast met betrekking tot de vacatures en hoe groot is de kans dat er binnenkort mensen verdwijnen uit teams. Zijn er flink verouderde teams aanwezig waar de kans groot is op het ontstaan van veel vacatures en dus krapte? Dit soort data moet de hr-adviseur genereren en doorzetten naar de recruiter. Met die data kan de recruiter plannen maken en strategieën ontwikkelen.

Werving en Selectie

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl