Is het salaris van een recruiter goed genoeg?

In de GGZ zijn veel recruiters nodig om de war of talent te winnen. Natuurlijk kan niet iedereen winnen, dat is logisch. Toch proberen ggz-instellingen met nieuwe krachten een groter marktaandeel te winnen, nieuw personeel aan te trekken en proberen meer op de voorgrond te treden als interessante werkgever voor psychiaters, psychologen en verpleegkundigen. De recruiter kan hier een essentiële bijdrage in leveren, sterker nog...de recruiter is wellicht de kartrekker, initiatior en uitvoerder in dit geheel. Wat voor een salaris staat daar tegenover?

Het salaris van een recruiter

Recruiters in de geestelijke gezondheidszorg ontvangen een salaris conform de CAO GGZ. Dit geldt in principe voor alle medewerkers binnen de geestelijke gezondheidzorg. De CAO GGZ geldt veelal niet volledig voor psychiaters, echter wel voor klinisch psychologen, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten. De CAO GGZ is opgebouwd uit een aantal verschillende schalen, gekoppeld aan functies binnen de GGZ.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist zit doorgaans in FWG schaal 60, echter zijn er steeds meer ggz-instelingen die de verpleegkundig specialist in FWG schaal 65 plaatsen.

Klinisch psycholoog

Een klinisch psycholoog is geplaatst in FWG schaal 70.

GZ-psycholoog

De GZ-psycholoog heeft al aardig wat jaren gestudeerd. Deze zorgprofessional is geplaatst in FWG schaal 65.

Psychiater

Psychiaters werkzaam in de GGZ worden ingeschaald volgens de AMS regeling. Een psychiater verdient doorgaans meer dan een klinisch psycholoog. Een psychiater werkzaam als ZZP'er verdient per uur veelal het meest.

Corporate recruiter

De recruiter binnen de GGZ verdient een stuk minder dan de zorgprofessionals. De GGZ recruiter wordt soms ingeschaald in FWG schaal 55 en soms in FWG schaal 60. Het ligt er dus een beetje aan bij welke ggz-instelling je kijkt. Waarom bij de één een hoger salaris wordt geboden is niet helemaal duidelijk. Het kan te maken hebben met de grootte van de afdeling. Hoe meer mensen bij een recruitmentafdeling werken, dus hoe groter het team, hoe meer een recruiter kan verdienen. Het salaris van een recruiter in de GGZ is doorgaans wat lager dan de overige branches. Recruiters werkzaam binnen het bankwezen, verzekeringen, hogescholen en universiteiten én industrie verdienen veel meer.

Meer naar output kijken

Elke psychiater, psycholoog of verpleegkundig specialist die een recruiter kan binnenhalen betekent op meerdere vlakken enorme winst voor de ggz-instelling. Hoe vertaalt de output van een recruiter zich naar het maandelijkse salaris van de recruiter? Op die vraag is uiteraard niet zo makkelijk een antwoord te geven, echter zie je steeds meer de omschakeling naar een hoger salaris voor de recruiter binnen de GGZ. Dit heeft te maken met de moeilijkheidsgraad van het werk en de schaarste op de arbeidsmarkt. Het is namelijk zo dat het voor ggz-instellingen ook steeds moeilijker is om goede recruiters te vinden. Dit heeft deels te maken met de complexiteit van het werk en de hoeveelheid vacatures beschikbaar voor recruiters. Daarnaast is het salaris voor recruiters werkzaam in de GGZ niet competitief genoeg. Het is daarom raadzaam om het salaris voor recruiters te verhogen, dus standaard naar FWG schaal 60.

Salaris vindt men toch niet belangrijk?

In tegenstelling tot men vaak denkt, is de hoogte van het salaris het meest belangrijk voor latent werkzoekenden om van baan te wisselen. Het is niet locatie of inhoud, maar salaris. Om betere recruiters aan te trekken óf recruiters te verleiden om van baan te wisselen kan het daarom raadzaam zijn om recruiters in een hogere schaal te plaatsen. De beste recruiters werken al in de GGZ, deze wil je aantrekken. Om hen te bereiken raad ik het aan om een aanbieding te doen voor een arbeidscontract met een hogere schaal dan de gangbare schaal 55.

Werving en Selectie

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl