Top 5 krapteberoepen in de GGZ

Ben jij benieuwd naar de krapteberoepen in de geestelijke gezondheidszorg? Zoals je misschien al weet is het voor veel ggz-instellingen erg moeilijk om alle vacatures binnen afzienbare tijd in te vullen. Er zijn een aantal redenen te noemen waarom vacatures lang vacant blijven. Een belangrijke reden heeft te maken met de schaarste van uitstekende zorgprofessionals: psychologen, psychiaters en verpleegkundig specialisten. Daarnaast is het voor veel instelilngen ook steeds moeilijker om goede verpleegkundigen te vinden.

Schaarste beroepen in Nederland

Zorgprofessionals hebben het voor het uitzoeken. Ze kunnen in principe overal vrij makkelijk aan het werk. Dit geldt niet alleen voor de professionals die op hoog niveau werken. Ook verpleegkundigen en verzorgenden worden door ggz-instelilngen met open armen ontvangen. De zorgverleners vormen de kern van de instelling en zijn daardoor onmisbaar.

Psychiaters zijn hard nodig

Een groep die door bijna alle ggz-instellingen wordt gezocht zijn de psychiaters. Zij zijn in Nederland schaars geworden, zeker voor de gebieden ver buiten de Randstad. Psychiaters zijn nodig omdat ze de specialisme in huis hebben die nodig is om goede zorg te kunnen bieden. Daarnaast zijn psychiaters veelal regiebehandelaar én worden ze binnen een team gezien als kartrekker en inspirator. Binnen de ggz worden er met name psychiaters gezocht voor de jeugd psychiatrie en ouderdomspsychiatrie.

Voor de gebieden ver buiten de Randstad blijven de zorgvacatures langer vacant.

GZ-psychologen

Psychologen worden ook hard gezocht, uiteraard niet alle psychologen. Het gaat in dit geval meestal om GZ-psychologen die vaak worden gezocht binnen de basis ggz. Ook buiten de basis ggz kunnen instellingen niet wachten op goede GZ-psychologen. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Klinisch psychologen

Klinisch psychologen zitten aan de top en zijn binnen een multidisciplinair team in de meeste gevallen gelijkwaardig aan de psychiater. Het grootste verschil tussen een psychiater en klinisch psycholoog heeft te maken met de achtergrond. Een klinisch psycholoog is niet medisch geschoold, al heeft hij/zij er wel veel van meegekregen tijdens de opleiding. Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd aan de universiteit.

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialisten zijn hard nodig. Helaas komen deze specialisten niet vers van school. Verpleegkundig specialisten worden binnen de ggz opgeleid en blijven daar dan vaak ook. Niet alle ggz-instellingen bieden de opleiding aan tot verpleegkundig specialist.

Verzorgende IG

Er zijn steeds meer Verzorgende IG'ers (VIG'ers) nodig. In principe geldt dit niet voor de meeste ggz-instellingen, echter zijn er instellingen die een VVT tak hebben naast de geestelijke gezondheidszorg. Voor ggz-instellingen zonder VVT tak is het met name zoeken naar goede verpleegkundigen, zowel op MBO als HBO niveau.

Werving en Selectie

GGZ Recruitment | Autoriteit op het gebied van wervingsvraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg

© 2019 www.ggzrecruitment.nl